Aqua Purificata


Odoo afbeelding en tekstblok

Aqua Purificata

Aqua purificata of gezuiverd water is de belangrijkste farmaceutische grondstof. De samenstelling is hierbij van groot belang. Bij de bereiding van geneesmiddelen wordt gebruik gemaakt van aqua purificata. Het is de meest gebruikte hulpstof in geneesmiddelen. Het wordt gebruikt bij de vervaardiging van actieve bestanddelen en voor het reinigen en spoelen van apparatuur, materialen en containers.

De eisen gesteld aan aqua purificata worden gedefinieerd in de Europese Farmacopee. De chemische en microbiologische zuiverheid mag bepaalde waarden niet overschrijden. Een meerstapsproces met verschillende technieken wordt toegepast voor de bereiding van aqua purificata. Tijdens dit proces worden verschillende elementen uit het water verwijderd. De geleidbaarheidsmeting is tijdens de productie van aqua purificata onmisbaar. Voor de bereiding van dit water van een gespecificeerde farmaceutische kwaliteit zijn waterontharders, demineralisatieapparatuur op basis van ionenuitwisseling, apparatuur voor omgekeerde osmose, apparatuur voor elektro-deïnosiatie en destillatieapparatuur nodig.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrapure_water
https://en.wikipedia.org/wiki/Diluent